Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2019 - 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 - 2021. Ngày 24/10/2020, Trường mầm non Hương Sen long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) năm 2020 - 2021.

  

Đoàn chủ tich

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: Bà: Lê Thị Xuân Oanh – Hiệu trưởng nhà trường; Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó hiệu trưởng nhà trường. Bà Lê Thị Thân - Tổ trưởng tô 25 - 36 tháng tuổi.  bầu ra Đoàn thư ký gồm 02 đại biểu: Bà Nguyễn Thị Na, Bà Nguyễn Thị Dung

 Ban thư ký hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường mầm non Hương Sen

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBCCVC năm 2020 - 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 - 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 - 2020; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 - 2020, Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 -2021.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBCCVC cơ quan Sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 - 2021.

Bà: Lê Thị Thanh Vân - báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Bà: Lê Thị Thân - báo cáo công khai tài chính năm 2019 - 2020 

Bà: LêThị Xuân Oanh - phát biểu đóng góp ý kiến

Sau khi nghe các báo cáo tham luận, góp ý, bổ sung, toàn thể đại biểu tham gia Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2020 - 2021

Một số hình ảnh khác tại hội nghị.

Giáo viên tổ 4 - 5 tuổi tham gia hội nghị

Giáo viên tổ 5 - 6 tuổi tham gia hội nghị

Giáo viên tổ 3 - 4 tuổi tham gia hội nghị

Giáo viên tổ 25 - 36 tháng tuổi tham gia hội nghị

Tập thể cô cấp dưỡng tham gia hội nghị

Tập thể văn phòng tham gia hội nghị

Môt số tiết mục văn nghệ của các giáo viên tham gia hội nghị