Một ngày tràn đầy cảm xúc đến với các bạn nhỏ, các bạn ấy hân hoan và phấn khởi vì được đi da ngoại.