• Bùi Thị Vượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0792.172.760
 • Dương Thị Minh Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0913.185.195
  • Email:
   thuanhdaovt@gmail.com
 • Lê Văn Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0909.062.893