Khai mạc bắt đầu từ 6h sáng

Nụ cười vào buổi sáng sớm của các cô

Về tới đích rồi