Cô hiệu trưởng thông báo kết quả sau hội thi Bé Khỏe Bé Ngoan

năm học: 2019 - 2020

  Các bé khối 5 - 6 tuổi nhận phần thưởng hội thi Bé Khỏe Bé Ngoan Các bé khối 3 - 4 tuổi nhận phần thưởng sau hội thi Các em bé khối nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi     Các bé khối 4 - 5 tuổi nhận giải Bé Khỏe Bé Ngoan