MN Hương Sen XIN THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ QUÝ PHỤ HUYNH!  • Căn cứ Quyết định số 145/SGDĐT-VP, MN Hương Sen, xin trân trọng thông báo đến Quý Phụ huynh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn mới của virus Corona gây ra.   • Thời gian nghỉ từ 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020. Thứ Hai ngày 10/02/2020 hoạt động bình thường.