Để đón học sinh trở lại trường, Ban Giám hiệu nhà trường đã họp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường để phân công nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, khử trùng lớp học cũng như các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo việc đi học trở lại an toàn, hiệu quả.