Trường mầm non Hương Sen tổ chức tham quan du lịch hè cho cán bộ, giáo viên và nhân viên năm học 2019-2020. Lễ liên hoan chia tay tay giáo viên về nghỉ hưu và nhân viên luân chuyển công tác.

Trường mầm non Hương Sen tổ chức tham quan du lịch hè cho cán bộ, giáo viên và nhân viên năm học 2019-2020. Lễ liên hoan chia tay tay giáo viên về nghỉ hưu và nhân viên luân chuyển công tác.

Du lịch – Tham quan – Nghỉ mát luôn là một trong những hoạt động được nhà trường tổ chức hàng năm vào mỗi dịp hè cho tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Nhằm mục đích gắn kết, khích lệ tinh thần cho những nỗ lực làm việc và cống hiến ...
Trường mầm non Hương Sen vinh dự được nhận bằng khen của UBND Thành phố trong Hội thi giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp mầm non Thành phố Vũng Tàu năm học 2019-2020

Trường mầm non Hương Sen vinh dự được nhận bằng khen của UBND Thành phố trong Hội thi giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp mầm non Thành phố Vũng Tàu năm học 2019-2020

Tập thể Trường mầm non Hương Sen vui mừng và hạnh phúc khi được nhận bằng khen của UBND Thành phố trong Lễ tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp mầm non Thành phố Vũng Tàu lần thứ XI năm học 2019-2020.