CB-GV-NV trường Mầm non Hương Sen tổ chức hội thao leo núi Chào mừng Quốc tế phụ nữ 8/3.